Kolmiportainen tuki

20.12.2021

Kolmiportainen tuki on lakisääteinen toimintamalli peruskoulussa. Kaikki oppilaat kuluvat automaattisesti yleiseen tukeen. Mikäli oppilas tarvitsee lisää apua/tukea siirretään hänet tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen. Tällöin tehdään aina tarvittavat asiakirjat Wilmaan. Huoltaja osallistetaan aina tähän prosessiin.

Tuen tarve tarkastetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Olemassa olevat asiakirjat tarkistetaan/päivitetään lukuvuosittain.