Vaasan Kristillinen koulu

 energia,Vaasan kristillinen koulu on Vaasan keskustan tuntumassa Sepänkyläntie 4:ssä toimiva lämminhenkinen, kristilliseen maailmankatsomukseen ja arvopohjaan perustuva moderni kyläkoulu. Koulu tarjoaa esiopetusta, perusopetusta ja perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koululla panostetaan oppimisympäristöön, jossa lapsi ja nuori voi kokea turvallisuutta, rohkaisua ja iloa. Nämä muodostavat lähtökohdan lapsen kasvulle ja uuden oppimiselle. Koulu tarjoaa yhtenäisen oppimispolun esiopetuksesta yhdeksännelle vuosiluokalle. Koulun kanssa samassa rakennuksessa on Vaasan kaupungin palvelusetelipäiväkotina toimiva päiväkoti Lyhty.

Koulu on saanut Valtioneuvostolta järjestämisluvan opetuksen tarjoamiseen. Järjestämisluvan myötä Valtio tukee koulun toimintaa ja opetus on oppilaille maksutonta. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen hyväksymiä esiopetus- ja perusopetussuunnitelmia sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäksi tarjoamme maksutonta perusopetuksen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille. Opetussuunnitelmat löytyvät sähköisinä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi/

Alakoulussa oppilaat opiskelevat yhdysluokissa. Luokat on jaettu seuraavasti:
lk. 12, lk. 34 ja lk. 56. Yläkoulun oppimisryhmät ovat pienet ja turvalliset. Pienten ryhmien ansiosta sekä ala- että yläkoulussa on mahdollista toteuttaa mielekkäitä ja innovatiivisia hankkeita. Koulun panostaa muun muassa ruotsin kielisuihkukokeiluihin, keskustelu- ja vuorovaikutustaitoihin, 3D-mallintamiseen ja -tulostamiseen ja energiaosaamiseen. Painopisteet voivat vaihtelevat lukuvuosittain.

Useampaan hankkeeseen on saatu Opetsuhallituksen tai Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustus. Hankkeiden lisäksi panostamme opiskelutaitoihin, matemaattisiin taitoihin sekä luku- ja kirjoitustaitoihin. Haluamme toimia kouluna, jossa jokaisella kouluyhteisössä olisi hyvä olla.

Koulumme pitää tärkeänä lapsen ja nuoren mahdollisuutta itsensä ilmaisemiseen musiikillisia taitoja hyödyntäen ja mahdollistaen näiden taitojen oppimisen kiinnostuneille. Musiikkiluokkamme onkin välitunneilla auki ja musiikkivälineet oppilaiden käytössä. Bändi- ja rumpukerhot tukevat ja innostavat oppilaita muun muassa oman musiikin luomisessa ala- ja yläkouluikäisille. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Vakriin opiskelemaan!

Oletko kiinnostunut oppilaspaikasta perusopetukseen, esiopetukseen tai perusopetukseen valmistavaan opetukseen? Ole yhteydessä ja varaa henkilökohtainen aika tapaamiseen ja koulun esittelyyn:

Rehtori Henrik Vähäkangas
Puh: 050-910 9453
Sposti: henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Päiväkoti Lyhty

Päiväkoti Lyhty on pieni ja turvallinen pesäpaikka Sepänkyläntien varrella Vaasan keskustassa. Toimimme Vaasan kaupungin palvelusetelipäiväkotina Vaasan Kristillisen koulun yhteydessä olevissa omissa tiloissa. 

Lyhty tarjoaa luotettavaa ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta 16 vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää; pienten alle 3-vuotiaiden ryhmä (Tuikut) ja isojen 36 vuotiaiden ryhmä (Tähdet). Päivähoito on maksullista ja hinnat määräytyvät Vaasan kaupungin päätösten mukaan. Lisäksi lapsen on mahdollista esikouluiässä osallistua ilmaiseen esikoulutoimintaan 4h / päivä, yhteistyössä Vaasan kristillisen koulun kanssa. Mikäli esikouluikäisellä on hoidon tarvetta esikouluajan ulkopuolella, laskutetaan hoidosta Vaasan kaupungin taksojen mukaisesti. 

Päiväkotimme on avoinna arkipäivisin (MaPe) klo: 07:0016:30. Muu ajankohta sopimuksen mukaan.

Lyhdyn henkilökunta on työskentelytavaltaan lasta kuuleva, tukeva ja arvostava. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen on tärkeä osa toimintaamme. Päiväkodin toimintakulttuuri on kristillisten arvojen mukaista. 

Hakeminen päiväkotiin tapahtuu Vaasan kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kautta: linkki.

Confido Pohjanmaan Kristillinen kasvatus ry

Confido – Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus ry – Österbottens Kristliga Uppfostran rf on 26.5.2002 Mustasaaressa perustettu yhteiskristillinen, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii edistämään kristillisiin arvoihin perustuvaa opetus- ja kasvatustyötä Vaasan seudulla.

Puheenjohtajana toimii Heimo Hokkanen Vaasasta. Hallituksessa toimii lisäksi useita eri alojen ammattilaisia.

Confidon halu on herättää keskustelua kristillisestä kasvatuksesta ja tarjota vaihtoehtoja: Yhteiskunnan moniarvoistuessa haluamme tarjota mahdollisuuden kristillisen arvopohjan mukaiseen kasvatukseen. Confido pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan lapsille turvallista ja kestävää pohjaa elämään kristillisen kasvatuksen myötä. Siihen on mahdollisuus osallistua Vaasan kristillisessä koulussa, johon valtioneuvosto antoi ensimmäisen opetusluvan 27.3.2008 (lupa kattaa nyt luokat 1–9) ja esiopetuksen. Lisäksi Confidolla on lupa antaa perusopetukseen valmistavaa opetusta peruskouluikäisille alle 17-vuotiaille nuorille, joiden kotikielenä ei ole suomi tai ruotsi.

Tue toimintaa

Jos haluat tukea Confido ry:n toimintaa, voit lahjoittaa Confido ry:n pankkiyhteydellä tahtomasi summan. Tekstikentään kirjoita: lahjoitus. Halutessasi saat lisätietoa olemalla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan. Yhteystiedot alla ja sivuston alaosassa.

Confido ry. hallituksen puheenjohtaja:

Confido – Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus ry.
FI80 4970 0010 0018 30
pj. Heimo Hokkanen
Sposti: heimo.hokkanen [at] vaasa.fi