Inklusiiviseen toimintaan liittyvää käsitteistöä

inkluusioprosessi, joka auttaa ylittämään esteitä, jotka rajoittavat oppijan läsnäoloa, osallistumista ja saavutuksia.Inklusiivinen koulu tarkoittaa, että kaikki oppilaat opiskelevat yhdistyneessä koulujärjestelmässä ilman erityiskouluja tai...

Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki on lakisääteinen toimintamalli peruskoulussa. Kaikki oppilaat kuluvat automaattisesti yleiseen tukeen. Mikäli oppilas tarvitsee lisää apua/tukea siirretään hänet tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen. Tällöin tehdään aina tarvittavat asiakirjat...

Lukuvuoden loma-ajat 2021-2022

Perusopetus 18 – 22.10.2021 Syysloma (huom! viikon loma)6.12.2021 Itsenäisyyspäivä20.12.2021 – 6.1.2022 Joululoma28.2 – 4.3.2022 Talviloma15.4. – 18.4.2022 Pääsiäinen1.5.2022 Vappu26.5.2022 Helatorstai4.6.2022 lukuvuosi päättyy