Harjoittele suomea linkkejä:

http://visnakker.no/tema.html https://www.osaansuomea.fi/osaan-numerot-1/ Jouluaiheisia tekstejä: https://selkosanomat.fi/kuva/arki/joulu-suomessa/ Joulun perinteet https://areena.yle.fi/1-50167888 Tehtävä: Kirjoita Suomalaisesta joulusta.1. Mitä Suomessa syödään...

Inklusiiviseen toimintaan liittyvää käsitteistöä

inkluusioprosessi, joka auttaa ylittämään esteitä, jotka rajoittavat oppijan läsnäoloa, osallistumista ja saavutuksia.Inklusiivinen koulu tarkoittaa, että kaikki oppilaat opiskelevat yhdistyneessä koulujärjestelmässä ilman erityiskouluja tai...

Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki on lakisääteinen toimintamalli peruskoulussa. Kaikki oppilaat kuluvat automaattisesti yleiseen tukeen. Mikäli oppilas tarvitsee lisää apua/tukea siirretään hänet tehostettuun tukeen tai erityiseen tukeen. Tällöin tehdään aina tarvittavat asiakirjat...