Esiopetus

Loma-ajat lukuvuosi 2021-2022

 

Esiopetus

Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetuksen toimintakausi alkaa 12.8.2021 (toimintakausi alkaa kaksi päivää aikaisemmin kuin Vaasassa, koska syysloma on viikon mittainen) ja päättyy 31.5.2022.

Syysloma 18.10. – 22.10.2021 (huom! viikon syysloma)
Itsenäisyyspäivä 6.12.2021
Joululoma 20.12.2021 – 7.1.2022
Talviloma 28.2. – 4.3.2022
Pääsiäinen 15.4. – 18.4.2022
Helatorstai 26.5.2022

 

Toiminta-ajatus ja arvot

Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Kristilliset arvot luovat pohjan koulun toiminnalle. Ne näkyvät arjen toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa ja etiikan näkökulman painottamisessa kaikessa kanssakäymisessä. Yhteiset arvot lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luovat osaltaan yhteisöllisyyttä.

Koulu tukee myönteistä ja tervettä minäkuvaa sekä katsomustietoisuuden kehittymistä tarjoamalla aineksia kristillisen maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Kristillisyyden tärkeänä pitämä valinnanvapauden arvo korostuu koulussa. Kouluyhteisössä käydään vapaata ja avointa keskustelua. Koulu ei sitoudu minkään tunnustuskunnan oppeihin vaan toiminta ja arvot perustuvat yhteiskristillisiin oppeihin. Lisäksi olemme poliittisesti sitoutumaton toimija.

Opetussuunnitelmat

Seuraamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, niin kuin myös kaikki muut perusopetusta antavat peruskoulut Suomessa. Opetussuunnitelma löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi 

 

Henkilökunta ja yhteystiedot

Henkilökunnan Sposti: etunimi.sukunimi@vaasankristillinenkoulu.fi

ESIOPETUS, aamupäivätoiminta
Linda Vähäkangas
linda.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Rehtori ja tuntiopettaja
Henrik Vähäkangas
Puh: 050 9109453
henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori
Jarmo Salo
Puh: 045 2609380
jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

KOULUKURAATTORI, OPO, tuntiopettaja
Sirpa Tuores
Puh: 044 0373754
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Perusopetus

Loma-ajat perusopetuksessa lukuvuosi 2021-2022

Loma-ajat lv. 2021-2022:

Perusopetus

Lukuvuonna 2021 – 2022 perusopetuksen toimintakausi alkaa 10.8.2021 (koulu alkaa kaksi päivää aikaisemmin kuin Vaasan muissa peruskouluissa, koska syysloma on pidennetty viikoksi).

18 – 22.10.2021 Syysloma (huom! viikon loma)
6.12.2021 Itsenäisyyspäivä
20.12.2021 – 6.1.2022 Joululoma
28.2 – 4.3.2022 Talviloma
15.4. – 18.4.2022 Pääsiäinen
1.5.2022 Vappu
26.5.2022 Helatorstai
4.6.2022 lukuvuosi päättyy

 

Koulun toiminta-ajatus ja arvot

Kristillinen koulu antaa turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Kristilliset arvot luovat pohjan koulun toiminnalle. Ne näkyvät arjen toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa ja etiikan näkökulman painottamisessa kaikessa kanssakäymisessä. Yhteiset arvot lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luovat osaltaan yhteisöllisyyttä.

Koulu tukee myönteistä ja tervettä minäkuvaa sekä katsomustietoisuuden kehittymistä tarjoamalla aineksia kristillisen maailmankatsomuksen rakentamiseen.

Kristillisyyden tärkeänä pitämä valinnanvapauden arvo korostuu koulussa. Kouluyhteisössä käydään vapaata ja avointa keskustelua. Koulu ei sitoudu minkään tunnustuskunnan oppeihin vaan toiminta ja arvot perustuvat yhteiskristillisiin oppeihin. Lisäksi olemme poliittisesti sitoutumaton toimija.

Koulun arvot kiteytetysti:

Olemme koulu, joka

kohtaa

välittää

uskoo

ja toimii.


Näemme jokaisen yksilön.

Välitämme ja puutumme.

Uskomme, tuemme ja autamme.

Toimimme ratkaisukeskeisesti.

Muita erityispiirteitä

Ruotsin kieli on päivittäisessä toiminnassa mukana. Alakoulussa oppilaat osallistuvat kielisuihkutoimintaan. Toiminnassa esim. aamunavaus pidetään ruotsiksi. Suurin osa henkilökunnasta on kaksikielistä.

Pienissä ryhmissä on mahdollisuus kiinnostuksen mukaan laajentaa oppilaan taitoja matematiikassa, kuvataiteessa ja tietotekniikassa. Lisäksi panostamme 3D-mallintamiseen ja tulostamiseen jokaisella vuosiluokalla.

Vaasan kristillisellä koululla on kansainvälinen ja toiset hyväksyvä ilmapiiri. Oppilaita on monista eri maista ja kulttuureista. Koulun käytävillä voi kuulla montaa eri kieltä.

Äidinkieleltään muille kuin suomenkielisille lapsilla järjestetään suomi toisena -kielenä, eli S2-opetusta.

Koululla on kerhotoimintaa, johon ovat tervetulleita lapset myös muista kouluista mikäli vapaita paikkoja on tarjolla. Toiminnan avulla haluamme eheyttää oppilaiden koulupäivää niin, että oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun tarjoamaan kerhotoimintaan heti koulupäivän päätyttyä. Tällä tavalla harrastustoiminta nivoutuu luontevaksi osaksi koulupäivää. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monipuolisesti kerhoja oppilaiden toiveet huomioiden.

Stipendit: Koulumme haluaa kannustaa oppilaita opiskeluun ja toisen kunnioittamiseen ja huomioimiseen. Olemme monena vuonna antaneet stipendit oppilaille, jotka osoittavat menestystä opinnoissaan ja jotka koulun arjessa huomioivat toisia ihmisiä. Stipendit on tähän mennessä rahoittanut muun muassa Aktia säätiö.

Opetussuunnitelmat

Seuraamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, niin kuin myös kaikki muut perusopetusta antavat peruskoulut Suomessa. Opetussuunnitelma löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi

Käytä hakusanaa Vaasan kristillisen koulun perusopetuksen opetssuunnitelma.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Järjestämme aamu- ja iltapäivätoimintaa Vaasan kristillisellä koululla Vaasan kaupungin ostopalvelutoimintana. Kyseiseen toimintaan voi osallistua 1-2. lk. oppilaat. Toiminta on vapaaehtoista ja maksullista.

Hoito-ajat ovat aamupäivisin klo 8-9 ja iltapäivisin klo 13-16.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan puhelinnumero klo 8-9 ja klo 13-16-välisenä aikana: 040 6592792.

Yleiset tiedustelut iltapäivätoiminnasta rehtorille.

Hoitomaksu määräytyy Vaasan kaupungin maksujen mukaan. Lukuvuoden 2021-2022 kuukausimaksu on 100€. Maksuvapautusta on mahdollista hakea tietyin perustein Vaasan kaupungilta.

Maksuvapautuslomakkeita on mahdollista tiedustella rehtorilta:

Henrik Vähäkangas
Sposti: henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi
Puh. 050 9109453

Lisätietoa löytyy Vaasan kaupungin kotisivuilta: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/varhaiskasvatus-ja-koulut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/

Vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta tukee perheitä ja koulua ja järjestää tapahtumia sekä myyjäisiä lukuvuoden aikana.

Vanhemmat ovat lahjoittaneet päiväkodin ja koulun käyttöön keinut. Yksi isovanhemmista rakensi pihaan leikkimökin.

Koulun hyväksi otetaan vastaan myytävää tavaraa. Alakerran Comboliina-kirpputorilla on vuokrattuna pöytä sitä varten. Voit tuoda omia vaatteitasi koululle ”kirpputoritarralla” merkittynä. Sovithan tavaran tuonnista ja paikasta koulun henkilökunnan kanssa etukäteen.

Lisää tietoa toiminnasta (laita sähköpostin otsikoksi vanhempaintoimikunta):

toimisto [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Henkilökunta ja yhteystiedot

Opettajanhuone
Puh: 040 6592792
Henkilökunnan Sposti: etunimi.sukunimi@vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKAT 1-2
Ida Helander-Tommila
ida.helander- [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 3-4
Henna Hellman
henna.hellman [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKAT 5-6 ja erityisopetus
Tanja Knuts
tanja.knuts [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 7 luokanvalvoja, OPO
Sirpa Tuores
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 8, äidinkieli, liikunta, maantieto, biologia
Jani Kursu
jani.kursu [at] vaasankristillinenkoulu.fi

LUOKKA 9, englanti, ranska
Marika Adams
marika.adams [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Rehtori ja tuntiopettaja
Henrik Vähäkangas
Puh: 050 9109453
henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori ja tuntiopettaja
Jarmo Salo
Puh: 045 2609380
jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

KOULUKURAATTORI, OPO, tuntiopettaja
Sirpa Tuores
Puh: 044 0373754
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

TERVEYDENHOITAJA (koululla tiistaisin)
Michaela Suomela
Puh: 040 1862890
michaela.suomela [at] vaasa.fi

Hankkeet

3D Tulostushanke

LEHTIJUTTUJA 3D-hankkeestamme:

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til…

https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/til…

https://www.keskipohjanmaa.fi/172385/oppeja-tuleva…

OPPILAIDEMME KIRJOITELMIA:

http://www.koululinkki.fi/mielipidekirjoitukset-va…

TAIDETESTAAJAT lukuvuosi 2020-2021

Yläkoulun 8 lk. oppilaat ovat mukana Taidetestaajat-projektissa
(www.taidetestaajat.fi). Hankeen tavoitteena on saada suomalaiset
yläkoululaiset kokemaan taidetta, myös sellaista joihin moni ei muuten
saa kosketusta. Muun muassa Suomen kulttuurirahasto kustantaa
hankkeeseen liittyvää toimintaa.

Kielisuihkutoiminta

Vaasan kristillisen koulun kielisuihkutoiminta on kielirikasteista toimintaa ruotsin kielellä. Toiminnan tavoitteena on stimuloida ja kehittää oppilaiden viestinnällisiä ruotsin kielen taitoja,
kartuttaa sanavarastoa, sekä luoda positiivinen asenne kieltä kohtaan. Toiminta toteutetaan koulupäivän mittaan erilaisissa luonnollisissa tilanteissa. Päivän aikana opettaja voi ohjeistaa
oppilaita joissakin asioissa ruotsiksi tai esimerkiksi lukea kirjaa ruotsiksi. Ymmärrystä tuetaan erilaisten sana- ja kuvakorttien avulla. Laulut, leikit ja pelit ovat myös keskeisiä kielisuihkutoiminnan työtapoja.

Erityisavustukset 2021 - 2022

1. Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen hanke yhteistyössä Vaasan kaupungin ja muiden lähikuntien kanssa. Hankkeessa kehitämme yhteistyössä inkluusion menetelmia, ratkaisukeskeisiä toimintamalleja ja kouluttaudumme sekä jaamme kokemuksia ja käytänteitä. Hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö.

2. Kerhoavustus. Avustuksen avulla järjestämme joitakin kerhoja lukuvuoden aikana. Tarjolla on shakki-, bändi-, viulu- ja läksykerho. Rahoittajana toimii Opetushallitus.

3. Koronatuki. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeiden avulla voimme panostaa opetuksen kehittämiseen sekä kokeilla uusia innovatiivisia menetelmiä. Tavoitteenamme onkin olla mukana kokeilemassa ja kehittämässä perusopetusta Vaasassa ja Suomessa. Yksityiskouluna meillä on mahdollisuus vapaasti kokeilla ja kehittää hyväksi kokemiamme menetelmiä. Näin voimme taata jokaiselle opiskelijalle mahdollisimman laadukasta ja modernia opetusta.

Perusopetukseen valmistava opetus

Loma-ajat perusopetukseen valmistava opetus

Lukuvuonna 2021 – 2022 perusopetuksen toimintakausi alkaa 10.8.2021 (koulu alkaa kaksi päivää aikaisemmin kuin Vaasan muissa peruskouluissa, koska syysloma on pidennetty viikoksi).

18 – 22.10.2021 Syysloma (huom! viikon loma)
6.12.2021 Itsenäisyyspäivä
20.12.2021 – 6.1.2022 Joululoma
28.2 – 4.3.2022 Talviloma
15.4. – 18.4.2022 Pääsiäinen
1.5.2022 Vappu
26.5.2022 Helatorstai
4.6.2022 lukuvuosi päättyy

 

Opetussuunnitelmat

Seuraamme Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita, niin kuin myös kaikki muut perusopetusta antavat peruskoulut Suomessa. Opetussuunnitelma löytyy Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta: eperusteet.opintopolku.fi

 Käytä hakusanaa Vaasan kristillisen koulun. Katso opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja valitse perusopetukseen valmistava opetus.

Henkilökunta ja yhteystiedot

Opettajanhuone
Puh: 040 6592792
Henkilökunnan Sposti: etunimi.sukunimi@vaasankristillinenkoulu.fi

Äidinkieli, liikunta, maantieto, biologia
Jani Kursu
jani.kursu [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Englanti, ranska
Marika Adams
marika.adams [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Luokanvalvoja, OPO
Sirpa Tuores
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Rehtori
Henrik Vähäkangas
Puh: 050 9109453
henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori ja perusopetukseen valmistava opetus
Jarmo Salo
Puh: 045 2609380
jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

KOULUKURAATTORI, OPO, tuntiopettaja
Sirpa Tuores
Puh: 044 0373754
sirpa.tuores [at] vaasankristillinenkoulu.fi

TERVEYDENHOITAJA (koululla tiistaisin)
Michaela Suomela
Puh: 040 1862890
michaela.suomela [at] vaasa.fi

Tervetuloa Vakriin opiskelemaan!

Oletko kiinnostunut oppilaspaikasta perusopetukseen tai esiopetukseen? Ole aina ensin yhteydessä toiseen alla olevista henkilöistä:

Rehtori Henrik Vähäkangas
Puh: 050-9109453
Sposti: henrik.vahakangas [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Vararehtori Jarmo Salo
Puh: 045-2609380
Sposti: jarmo.salo [at] vaasankristillinenkoulu.fi

Oppilashaun aikaan kouluumme haetaan myös Vaasan kaupungin Wilman kautta, eli samalla tavalla kuin muihin Vaasan kaupungin peruskouluihin. Uusien oppilaiden kohdalla toivomme, että teette tutustumiskäynnin ja tapaatte henkilökuntamme ennen oppilashakemuksen täyttämistä: OPPILASHAKEMUKSEN (PDF-tiedosto).

Opetussuunnitelmamme on nähtävillä e-perusteet palvelussa. Löydät opetussuunnitelmamme palvelusta hakusanalla Vaasan kristillisen koulun perusopetuksen opetusuunnitelma.

Sepänkyläntie 4 (Puuilon takana), 65100 Vaasa. Sisäänkäynti sisäpihan puolelta, Comboliinan vierestä.